Vacatures

v.v. Knegselse Boys zoekt nog diverse vrijwilligers voor 2021/2022 (en langer)

De v.v. Knegselse Boys is helaas al begonnen aan haar zomerstop. Door de corona crisis heeft de KNVB de competities al stop gezet en ook alle activiteiten op het sportpark doen verbieden. Daardoor is het enkel nog hopen dat er nog een Algemene Leden Vergadering en Clubfeest georganiseerd kunnen worden om het seizoen nog enigszins officieel en nuttig af te sluiten.

Maar desondanks wordt er achter de schermen van alles besproken en geregeld voor lopende zaken, nieuwe plannen en de complete personele invulling voor 2020/2021.

Ook zijn er helaas nog diverse openstaande vacatures die ingevuld kunnen en moeten gaan worden hierover dus meer………

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Waarom is dit voor iedereen van groot belang?

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat zijn in ons gevoel natuurlijke personen (mensen). Zij zijn lid omdat zij het doel steunen, of minimaal één van de doelen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering. Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie). Maar de huidige bestuursleden kunnen het niet alleen af, ieders positieve bijdrage op welke manier dan ook is gewenst. Zowel voor het dagelijks bestuur maar ook voor de toekomst visie.

De vereniging is dus niet alleen gebaat bij een enthousiast bestuur, maar ook afhankelijk voor haar leden en hun een tomeloze positieve inzet. Dit kan zijn door mee te denken en mee te handelen naar het verbeteren van de diverse doelen of door de handjes mee uit de mouwen te steken bij een klus(je) dat geklaard moet worden. En deze mensen kun je nooit teveel hebben.

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: nieuwe en klassieke vrijwilligers.

* De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger.

* De nieuwe vrijwilliger gaat eerder “shoppen” en neemt een engagement op met een specifiek doel (iets leren, een problematiek oplossen).

Naar beide soorten vrijwilligers zijn we op zoek voor de onderstaande functies/taken op korte en/of lange termijn:

* extra bestuurslid

(takenpakket en functie(s) in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* extra leden voor Maandagochtend ploeg

(takenpakket en aanwezigheid in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij Martin Joosten)

* scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag)

(in overleg wordt er bekeken welke teams er floten kunnen worden en hoe vaak per seizoen je wilt fluiten. Voor meer informatie kun je terecht bij Rinette van den Broek)

* wedstrijd coördinator op zondag

(takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* ondersteuning PR comité

  (takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* extra leden voor Activiteiten comité

(takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

Op onderstaande vacatures kan ook gereageerd worden maar is in minder urgent:

* extra leden voor Jeugdbestuur

(takenpakket en duur in overleg)

* onderhoudsmedewerkers algemeen

(takenpakket en duur in overleg)

* dubbele bezetting op andere posities is ook nooit weg, dus staat jij vacature er niet bij, maar wil je wel iets betekenen dan kun je je eigen ook gewoon melden.

* nieuwe leden en ideeën voor de Sponsor Comite 2.0

–> Deze commissie heeft een nieuwe injectie gehad en met 7x enthousiate leden moet dit helemaal goed gaan komen. Extra input is natuurlijk altijd welkom.

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Met sportieve groeten,

Bestuur v.v. Knegselse Boys

        algemeen@knegselseboys.nl