Vacatures

v.v. Knegselse Boys zoekt nog diverse vrijwilligers voor 2024/2025 (en langer)

De v.v. Knegselse Boys is een levendige vereniging die al 70 jaar een grote, dan wel de grootste vereniging is van Knegsel. We hebben en mooi seizoen 2023/2024, mede dankzij een zeer grote groep vrijwilligers. Maar vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben…

Hoewel het huidige seizoen nog vol aan de gang is wordt er achter de schermen al van alles besproken en geregeld voor nieuwe plannen en de complete personele invulling voor 2024/2025 en de jaren daarna.

Helaas zijn er nog diverse openstaande vacatures die ingevuld kunnen en moeten gaan worden.

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Waarom is dit voor iedereen van groot belang?

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat zijn in ons gevoel natuurlijke personen (mensen). Zij zijn lid omdat zij het doel steunen, of minimaal één van de doelen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering. Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie). Maar de huidige bestuursleden kunnen het niet alleen af, ieders positieve bijdrage op welke manier dan ook is gewenst. Zowel voor het dagelijks bestuur maar ook voor de toekomst visie.

De vereniging is dus niet alleen gebaat bij een enthousiast bestuur, maar ook afhankelijk voor haar leden en hun een tomeloze positieve inzet. Dit kan zijn door mee te denken en mee te handelen naar het verbeteren van de diverse doelen of door de handjes mee uit de mouwen te steken bij een klus(je) dat geklaard moet worden. En deze mensen kun je nooit teveel hebben.

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: nieuwe en klassieke vrijwilligers.

* De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger.

* De nieuwe vrijwilliger gaat eerder “shoppen” en neemt een engagement op met een specifiek doel (iets leren, een problematiek oplossen).

Naar beide soorten vrijwilligers zijn we op zoek voor de onderstaande functies/taken op korte en/of lange termijn:

* extra bestuurslid

(takenpakket en functie(s) in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* extra leden voor Maandagochtend ploeg

(takenpakket en aanwezigheid in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij Martin Joosten)

* scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag)

(in overleg wordt er bekeken welke teams er floten kunnen worden en hoe vaak per seizoen je wilt fluiten. Voor meer informatie kun je terecht bij Rinette van den Broek)

* wedstrijd coördinator op zondag

(takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* ondersteuning PR comité

  (takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

* coördinator voor Activiteiten comité

(takenpakket en duur in overleg. Voor meer informatie kun je terecht bij John Teunissen)

*leden voor jubileumfeest in 2029

het duurt nog lang, maar alle leden mogen vast nadenken over de invulling van ons 75 jarig jubileumfeest in 2029. Ideeen en vrijwilligers mogen zich altijd melden bij hoofdbestuur.

*extra voetballers voor onze senioren

Om onze 4x herenteams en ons damesteam goed voor de dag te laten komen zijn extra spelers/speelsters gewenst. Hoewel we een mooie jeugdafdeling hebben zal het nog een paar seizoenen duren voor extra spelers uit deze kweekvijver wekelijks ingezet kunnen worden. We willen graag met spelers van buiten af, ex-spelers en rustende leden in contact komen die oren hebben naar een sportief nieuw seizoen.

Op onderstaande vacatures kan ook gereageerd worden maar is in minder urgent:

* onderhoudsmedewerkers algemeen

(takenpakket en duur in overleg)

* dubbele bezetting op andere posities is ook nooit weg, dus staat jij vacature er niet bij, maar wil je wel iets betekenen dan kun je je eigen ook gewoon melden.

Op zoek naar een stageplaats of stageproject?

Bij v.v. Knegselse Boys en KSC kunnen we altijd meedenken en helpen om stage uren te maken voor welke school of opleiding dan ook.

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Met sportieve groeten,

Bestuur v.v. Knegselse Boys

        algemeen@knegselseboys.nl