Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 01 juni schriftelijk, bij voorkeur per mail of post te geschieden.

Per post sturen aan: Secretaris Knegselse Boys, Het Groen 27 A, 5511 AD Knegsel

Per mail sturen aan: secretaris@knegselseboys.nl

Bij niet tijdig afmelden zal er geen contributierestitutie plaatsvinden. Mocht hierin een uitzondering worden gemaakt dan beslist het bestuur van Knegselse Boys.

Indien de contributie niet is voldaan zal betrokken speler/speelster aangetekend worden op een “zwarte” lijst en zal niet gespeeld mogen worden totdat de contributie is voldaan. Bij verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal hieraan pas medewerking verleend worden als de volledige contributie is voldaan door de betrokken speler/speelster.

Heb je vragen of suggesties? Mail naar:

secretaris@knegselseboys.nl