Hoofdbestuur

NaamFunctieTelefoonnummer
Jos Heezemansvoorzitter
contact TC
06-16100104
Mark Michielsesecretaris
vice voorzitter
corona coördinator
06-18606177
Hendrik-Jan van der Heijdenpenningmeester
contact sponsor cie
06-46004806
Paul Verstijnencontact energie projecten
contact onderhoud cie
bouwcomite
06-33801886
Robin van de Vencontact sponsor cie
notulist
06-37355388
John Teunissenalgemene zaken
bouwcomite
speeltuincomite
contact website/facebook
 06-12919662
vacaturelid