Hoofdbestuur

NaamFunctieTelefoonnummer
Jos Heezemansvoorzitter06-16100104
Mark Michielsesecretaris
vice voorzitter
contact TC
corona coordinator
06-18606177
Hendrik-Jan van der Heijdenpenningmeester06-46004806
Paul Verstijnencontact energie projecten
contact onderhoud cie
06-33801886
Robin van de Vencontact sponsor cie
notulist
06-37355388
John Teunissenalgemene zakencontact
activiteiten cie
contact website/facebook
 06-12919662
vacaturelid