Beste leden, supporters en bezoekers op sportpark De Breemakker

Bij de v.v. Knegselse Boys hebben we de volgende richtlijnen en we gaan er van uit dat iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt !

Alleen samen, kunnen we blijven voetballen!! #Samenvooruit

Wat te doen bij een (vermoedelijke) Corona besmetting op de club?

Wanneer je als speler of trainer van een team hiermee te maken krijgt dan ZO SNEL MOGELIJK en ALTIJD contact opnemen met bestuurslid: Mark Michielse 06-18606177

Binnen de V.V. Knegselse Boys is hij de Corona coördinator.

In overleg met de persoon en met bestuur zullen bekijken hoe te handelen.

Graag ieders medewerking!

De aangepast regels naar aanleiding van de persconferentie van 3-11-2020 en de aanbevelingen vanuit de KNVB:

Naar aanleiding van de extra regels met betrekking tot het voetballen en trainen volgen hieronder de regels die het RIVM heeft mede gedeeld.

 • alle jeugd en senioren competities worden stilgelegd voor dit kalenderjaar. In December gaat de KNVB buigen over de mogelijkheden voor het voorjaar van 2021.
 • trainingen voor jeugd (onder de 18 jaar) blijven toegestaan en onderling partijspel/wedstrijd vallen ook daaronder
 • alle trainingen voor senioren worden niet toegestaan tot onbepaalde tijd.
 • Eerder genoemde afspraken blijven gehandhaafd en dus blijven kantine en kleedkamers gesloten. – waardevolle spullen dus in een tasje meenemen naar het trainingsveld – zorg dat je maar een paar minuten voor de training aanwezig bent – ga na de training direct naar (ouder moeten buiten de poort blijven wachten) – gaan bijeenkomsten of in groepjes bij elkaar blijven staan

De aangepast regels naar aanleiding van de persconferentie van 13-10-2020 en de aanbevelingen vanuit de KNVB:

Naar aanleiding van de extra regels met betrekking tot het voetballen en trainen volgen hieronder de regels die het RIVM heeft mede gedeeld.

 • alle jeugd en senioren competities worden (voorlopig) stilgelegd. De maatregelen gelden in ieder geval voor vier weken.
 • trainingen voor jeugd (onder de 18 jaar) zijn toegestaan en onderling partijspel/wedstrijd vallen ook daaronder
 • Trainingen voor senioren (18+) zijn toch toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarde.
  • training zijn toegestaan als de 1,5 meter gewaarborgd blijft.
  • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Dit is inclusief trainer/begeleider.
  • Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten, maar er is een maximum van 30 personen per veld.
  • wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort.
  • zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind.
 • Eerder genoemde afspraken blijven gehandhaafd en dus blijven kantine en kleedkamers gesloten.
  • voor toiletgebruik mag er 1x scheidslokaal gebruikt worden
  • waardevolle spullen dus in een tasje meenemen naar het trainingsveld
  • zorg dat je maar een paar minuten voor de training aanwezig bent
  • ga na de training direct naar
  • gaan bijeenkomsten of in groepjes bij elkaar blijven staan

Houd je aan de regels anders verbieden het voor iedereen!!!

Door de amateurcompetities stil te leggen hoopt het kabinet dat het aantal reisbewegingen worden beperkt.

Gezien gezondheid voor ons allen in de maatschappij voorop staat, moeten we de beslissingen die het kabinet heeft genomen respecteren. Wij blijven optimistisch en we gaan ook denken aan de periode hierna. Hopelijk kunnen we over een aantal weken met een frisse wind de competitie hervatten en hebben de maatregelen effect gehad.

We wensen en hopen, dat iedereen een positieve instelling blijft houden en dat we snel weer kunnen genieten van een voetbalwedstrijd op zaterdagen en zondagen!

De aangepast regels naar aanleiding van de persconferentie van 28-9-2020:

Wat gevreesd werd is nu definitief bevestigd in de persconferentie van het kabinet. Er wordt geen publiek toegelaten bij alle prof- en amateurwedstrijden en de sportkantines gaan op slot. Deze maatregelen gelden voor de komende drie weken. Na deze periode komt er een evaluatie om te kijken om deze maatregelen weer versoepeld kunnen worden.

Wat houdt dit in voor de v.v. Knegselse Boys en KSC, naar aanleiding van bovenstaande regels en extra aanvullingen die het hoofdbestuur heeft bepaald:

 • We gaan er van uit dat iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt !
 • de kantine zal gesloten zijn van dinsdag 29-9-2020 tot en met (tenminste) dinsdag 20-10-2020.
 • de kleedkamers zullen bij trainingen gesloten blijven van dinsdag 29-9-2020 tot en met (tenminste) dinsdag 20-10-2020.
 • De trainingen zijn “gewoon” toegestaan.
  • Kom in sportkleding naar het trainingsveld
  • Niet eerder komen dan 10 minuten voor aanvang
  • Neem je eigen bidon mee
  • Neem voor en na training die 1,5 meter in acht
  • Na de training zo snel als mogelijk het sportpark verlaten
  • Supporters (ouders/verzorgers, opa’s/oma’s of andere familieleden en/of bekenden) hebben geen toegang tot ons sportpark.
  • Trainers/leiders zullen de bij jeugdtrainingen/jeugdwedstrijden de kinderen bij de poort/fietsenstalling ophalen en vervolgens naar de gezamenlijke plek lopen. Na de training/wedstrijd zal de trainer/leider de kinderen begeleiden naar de poort/fietsenstalling. We gaan ervan uit dat iedere ouder/verzorger zich zal houden veiligheidsvoorwaarden die we stellen en netjes zal wachten op zijn/haar kind(eren).
  • Toegang wordt alleen verleend aan diegene die noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Trainers, leiders en spelers/speelsters.
 • De wedstrijden zijn “gewoon” toegestaan, maar zonder publiek langs de lijn.
  • de kleedkamers zullen bij wedstrijden wel open zijn en eerdere regelgeving is hierbij van toepassing.
  • Supporters (ouders/verzorgers, opa’s/oma’s of andere familieleden en/of bekenden) hebben geen toegang tot ons sportpark.
  • Wanneer u rijouder bent voor het team van uw kind, waarbij ervan uitgaande dat er een mondkapje gedragen zal worden, mag u de wedstrijd wel bezoeken. Het aantal rijouders dient echter zoveel mogelijk beperkt te blijven op ons sportpark.
  • Toegang wordt verder alleen verleend aan diegene die noodzakelijk aanwezig moeten zijn, wedstrijdsecretaris, scheidsrechters en technische staf van staf en de personen die aanwezig mogen/moeten zijn om een en ander organisatorisch in goede banen te (blijven) leiden.
  • Geblesseerde spelers/speelsters mogen bij hun team zijn in verband het teamproces.
 • Voor alle leden geldt dat er zowel op als buiten het sportpark geen “groepsvorming” mag plaats vinden en dat men na de trainingen/wedstrijden zo snel mogelijk naar huis wordt gegaan.

Alleen samen, kunnen we blijven voetballen!! #Samenvooruit

De protocollen die al gelden voor de persconferentie van 28-9-2020:

De regels voor een veilig sportpark en kantine: (tijdelijk dus niet van toepassing!!)

Bij de ingang van ons terrein zal een registratie map komen te liggen. Graag ieders medewerking om bij ieder bezoek op ons terrein hierin je gegevens achter te laten.

Op de tafel zal tevens eens ontsmettings pompje staan. Welke ook nog op andere plekken te zien zullen zijn.

* overal geldt de 1,5 meter maatregel

* heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht

* kom je uit een oranje reisgebied? dan 10 dagen thuisquarantaine

* ga niet buiten de aangegeven zones zitten

* Bezoekers, spelers, leden dienen zelf hun (gezondheids)risico in te schatten of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. Bij twijfel: blijf thuis!

* Houdt afstand tot het kantinepersoneel, ook bij het doen van bestellingen aan de bar.

* Tafels en stoelen worden door het kantinepersoneel gepositioneerd. Gelieve deze niet te verplaatsen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden. Vol = vol

* In de kantine is het niet toegestaan om te staan. Iedereen die binnen is heeft een zitplaats en zit zoveel mogelijk op zijn/haar stoel. Vol = vol

* Voor de kantine geldt een maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn. Op dit moment wordt bekeken hoeveel mensen er wettelijk in de kantine mogen. De uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd door middel van een poster bij de ingang van de kantine. Vol = vol

* Er zal een registratie plaatsvinden bij binnenkomst van de kantine. Dit kan ingevuld worden in de map bij de ingang van ons sportpark. Hierin doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid om deze compleet en correct in te vullen. Voor de bezoekende teams is 1x contactpersoon voldoende. (Registratie is wettelijk gezien niet verplicht)

De regels voor een veilig gebruik van de kleedkamers: (nog wel reeds van toepassing)

* maximaal 8 personen tegelijk in 1 kleedlokaal

* ieder team krijgt maar 1x kleedkamer toegewezen

* iedereen dient zich zo snel mogelijk om te kleden (en te douchen) (alleen bij wedstrijden van toepassing)

* douches mogen gewoon gebruikt worden, graag na afloop de kleedkamer netjes en opgeruimd te houden (alleen bij wedstrijden van toepassing)

*  trainers en begeleiding zo min mogelijk aanwezig zijn in de kleedlokalen

* besprekingen in de buitenlucht

* elke speler heeft een eigen bidon